Drugi termin zgłoszeń

Zakończył się pierwszy termin zgłoszeń na Puchar Podlasia w RJnO. Opłata wpisowego na konto organizatora decyduje o tym, czy zgłoszenie będzie traktowane jako w pierwszym terminie. Drugi termin jest do 24 kwietnia - wpisowe jest wyższe, ale nie ma tragedii, bowiem jego stawka odpowiada wysokości ustalonej przez PZOS na ten rok. Nie wszystkie kluby zgłosiły w I terminie zespoły sztafetowe. Liczy się data wpłynięcia opłaty startowej na konto organizatora określona w regulaminie.